BPI Global Investment Fund

BPI Global Investment Fund és un fons paraigua constituït com un fonds commun de placement i autoritzat en virtut de la part I de la Llei luxemburguesa de 17 de desembre de 2010. La societat gestora és BPI Global Investment Fund Management Company, SA. Està registrat a la CNMV amb el número 600 des del 2008.


Nom ISIN Risc Categoria CNMV Data VL
BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE I LU0638552355 5 Renda Variable Internacional 23/08/2021
BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE M LU1286131534 5 Renda Variable Internacional 23/08/2021
BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE R EUR LU0638552439 5 Renda Variable Internacional 23/08/2021
BPI GLOBAL INV FD - BPI AFRICA CLASE R USD LU0638552512 5 Renta Variable Internacional 04/12/2019
BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE I LU0784437740 7 Retorn Absolut 23/08/2021
BPI GLOBAL INV FD - BPI ALTERNATIVE CLASE R LU0784438805 7 Retorn Absolut 23/08/2021
BPI GLOBAL INV FD - BPI AMERICA CLASE I EUR HDG LU0678329730 5 Renta Variable Internacional 17/04/2020
BPI GLOBAL INV FD - BPI EURO LARGE CAPS CLASE R LU0956466030 6 Renta Variable Euro 13/11/2019
BPI GLOBAL INV FD - BPI EUROPA CLASE R LU1136141964 6 Renta Variable Internacional 13/11/2019
BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE I LU0220378110 4 Renda Fixa Internacional 23/08/2021
BPI GLOBAL INV FD - BPI HIGH INCOME BOND FUND CLASE R LU0220378383 4 Renda Fixa Internacional 23/08/2021
BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE I LU0292622254 6 Renda Variable Euro 23/08/2021
BPI GLOBAL INV FD - BPI IBERIA CLASE R LU0292624037 6 Renda Variable Euro 23/08/2021
BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE I LU0220377575 6 Renda Variable Internacional 23/08/2021
BPI GLOBAL INV FD - BPI OPPORTUNITIES CLASE R LU0220377815 6 Renda Variable Internacional 23/08/2021
BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE I LU0678329656 6 Renda Variable Internacional 23/08/2021
BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE M LU2191181804 6 - 23/08/2021
BPI GLOBAL INV FD - BPI TECHNOLOGY REVOLUTION CLASE R LU0678329573 6 Renda Variable Internacional 23/08/2021
BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE E LU2185866196 6 - 23/08/2021
BPI GLOBAL INV FD - MAVERICK GLOBAL FUND CLASE R LU2185866436 6 - 23/08/2021