Consejo de Administración

La responsabilitat de ser consistents

CaixaBank Asset Management està regida i administrada per un Consell d'Administració, que té la missió de dirigir, gestionar i representar la societat i ser consistent en el respecte als seus valors.

El Consell d'Administració de CaixaBank Asset Management està integrat per les persones següents:

Presidenta

María del Carmen Gimeno Olmos

Consellers

Laura Comas de Alarcón

Juan Miguel Gandarias Zúñiga

Juan Carlos Genestal Martínez

Víctor Manuel Allende Fernández

Matthias Bulach

Sergi Castellá Quintana

Secretari no conseller

Ignacio Redondo Andreu

Vicesecretari no conseller

María del Camino Montero Sainz